خدمات ارائه شده در آرکان اسکو اروند

 • ثبت سفارش و انتقال ارز
 • تنظیم اظهارنامه
 • اخذ قبض انبار و ترخیصیه و اسناد حمل
 • پرداخت حقوق ورودی عوارض و هزینه های گمرکی و مالیاتی منطقه
 • مقرر در قانون و آئین نامه اجرایی گمرک
 • اخذ گواهی استاندارد و بازرسی کالا برای تمامی کالاها
 • انجام تشریفات گمرکی واردات و صادرات و ترانزیت و ورود موقت و مرجوعی و ترخیص کالا
 • مراجعه به سازمان های ذیربط و اخذ مجوز های مربوطه
 • تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون تجدید نظر
 • اعتراض به تصمیمات گمرک و درخواست رد اضافه پرداختی
 • حضور در کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی جهت دفاع از پرونده
 • بارگیری و ارسال کالا از گمرک به انبار صاحب کالا
09167561300
سوالی دارید؟ تماس بگیرید